Đàn Nam Giao

Được xây dựng vào năm 1806 thời vua Gia Long, là nơi triều đình và nhà vua làm lễ tế trời. Đàn cách Kinh thành Huế 4km về phía Nam.

Đàn gồm ba tầng, quay mặt về hướng Nam. Tầng thứ nhất hình vuông, màu đỏ, tượng trưng cho người. Tầng thứ hai gọi là Phương đàn cũng hình vuông, màu vàng, tượng trưng cho đất. Tầng thứ ba hình tròn, goi là Viên đàn, màu xanh, tượng trưng cho trời. Kiểu kiến trúc phản ánh quan niệm về vũ trụ Đông phương: Trời tròn, Đất vuông.

Chung quanh đàn Nam Giao, còn nhiều ngôi nhà: Trai Cung (nơi nhà vua ở và chay tịnh khi làm lễ tế trời), Thần Khố (nhà kho)... và trồng nhiều thông.

Lẽ tế trời ở Đàn Nam Giao là một đại lễ, được tổ chức mỗi năm một lần, kéo dài tới 3 ngày (từ thời vua Gia Long dến thời vua Đồng Khánh). Từ sau thời vua Thành Thái (1899- 1907) đến năm 1945, 3 năm mới tiến hành tế trời một lần. Thời Bảo Đại (1926- 1945), lễ tế trời rút lại chỉ còn một ngày
Comments