Văn Miếu

Lập ra để tôn vinh các thánh hiền của đạo Nho, đồng thời là nơi đào tạo nhân tài của đất nước. Khởi công xây dựng từ 17/4/1808 tại một ngọn đồi thấp phía trên chùa Thiên Mụ Sát tả ngạn sông Hương. Văn Miếu quay về hướng Nam toạ lạc trên một mãnh đất hình vuông, mỗi cạnh chừng 160 m, xung quanh có la thành bao bọc. Tất cả chừng 50 công trình kiến trúc lớn nhỏ, trong đó có 32 tấm bia khắc tên, tuổi, quê quán của 239 vị tiến sĩ của các kỳ thi được tổ chức dưới thời triều Nguyễn và 4 tấm bia khác.

Văn Miếu đã được nhiều lần tu sửa, xây dựng thêm các công trình phụ nhất là dưới thời vua Minh Mạng, Thiệu Trị. Từ thời Minh Mạng về sau mở các khoa thi Hội nên bắt đầu dựng bia tiến sĩ từ 1831- 1919.

Hơn nữa thế kỷ sau, chiến tranh và thiên nhiên đã tàn phá, Văn Miếu đã trở thành nơi hoang phế, điêu tàn, vừa qua được tiến hành trùng tu lại với nỗ lực giữ gìn sự tồn tại những di tích có giá trị về nghệ thuật, văn hoá và lịch sử.
Comments